17 03 2008

HUKUK DEVLETİ NEDİR:

                   Hukuk devleti ilkesi, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu âdil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendini yükümlü sayan,  hukuk kurallarına ve Anayasa’ya uygun davranan, bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı olan devlet demektii:

                   Hukuk devletinde, yasama organını (yaniTBMM) da kapsayacak biçimde devletin bütün organları üzerinde hukukun ve Anayasa'nın mutlak egemenliği vardır. Yasakoyucu her zaman hukukun ve Anayasa'nın üstün kuralları ile bağlıdır:

                   Hukuk kurallarına bağlı olmayan ve yargı denetimine de tâbi olmayan devlet hiç bir zaman adil bir düzen kuramaz.Çünkü hukuk güvenliğini sağlayamaz.

                   Yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasakoyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında  geçersiz kalacağını bilen devlettir

                   Bu nedenle devletin üç temel kurumu da yani  YASAMA, YÜRÜTME ve YARGI da hukuka uygun olmalıdır.

32938
0
0
Yorum Yaz